O projektu

Opšti cilj projekta je da se odgovori na potrebu podizanja svijesti o zajedničkoj istoriji, miru, evropskim standardima i najboljim praksama kroz stimulisanje rasprave, razmišljanja i razvoja mreža koje integrišu evropske vrijednosti.

Dodatno, projekat podstiče demokratsko i građansko učešće građana u tranzicionom procesu promovišući bolje razumijevanje raznolikosti postsocijalističkih iskustava i načina na koji su ona oblikovana istorijskim nasleđem totalitarizma, raspadom i rekonstituisanjem država i nacija i različitih putanja odnosa sa EU.

Posebni ciljevi projekta su:

- poboljšati regionalnu saradnju isticanjem razlika i zajedničkih tačaka istorijskog iskustva;

- poboljšati međusobno razumijevanje predstavljanjem različitih puteva društvene evolucije nakon pada totalitarnih/autoritarnih sistema u regionu;

- uporediti i suprotstaviti očekivanja, iskustva i želje građana iz zemalja čiji su se putevi evropskih integracija uveliko razlikovali otkako su započeli prvi koraci ka demokratizaciji;

- priznati načine sa kojima su se obični građani nosili sa izazovima tranzicionog perioda.

To se postiže organizovanjem putujuće izložbe u Šibeniku, Beogradu, Sarajevu i Podgorici, konferencijom u Berlinu o različitim iskustvima totalitarizma i tranzicije u Njemačkoj i postjugoslovenskim zemljama, razvojem pomoćnog nastavnog materijala o EU integracijama i procesu demokratske tranzicija u razorenim zajednicama, radionicama za nastavnike srednjih škola (Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora), obilježavanjem 70. godišnjice Šumanove deklaracije putem javnih tribina u četiri grada, organizovanjem Evropskog foruma u ​​pet nacionalnih novina/portala u četiri zemlje, uspostavljanje veb platforme - Virtuelnog foruma i kampanje na društvenim mrežama za promociju projektnih aktivnosti i njenih ključnih poruka.

Projektni tim čine lokalne nevladine organizacije sa Zapadnog Balkana i EU, kao i one sa svjetskim akreditacijama koje omogućavaju korišćenje svih resursa za akciju i olakšavaju unutrašnju razmjenu iskustava.

Nosilac projekta Centar za građansko obrazovanje (CGO) je jedna od vodećih crnogorskih nevladinih organizacija sa snažnim rezultatima u implementaciji projekata koji nastoji promovisati kulturu sjećanja, doprinose procesu evropeizacije i demokratizacije crnogorskog društva ali pruža i edukaciju o upotrebi i zloupotrebi političkog pamćenja i značaju javnog međukulturnog dijaloga.

Partneri na projektu su:

- Inicijativa mladih za ljudska prava (YHIR), organizacija iz Zagreba koja promoviše pomirenje kroz izgradnju veza između mladih ljudi iz različitih etničkih grupa, zemalja regiona, a 2019. je za svoju izuzetnu akciju dobila nagradu Vaclav Havel za ljudska prava.

- Udruženje za modern historiju (UMHS) iz Sarajeva i Udruženje nastavnika istorije (HIPMONT) iz Podgorice su nevladine organizacije koje okupljaju mlade i perspektivne nastavnike istorije.

- Forum Ziviler Friedensdienst (ForumZFD) , njemačka nevladina organizacija, fokusirana na suočavanje s prošlošću i pružanje formalnog i neformalnog obrazovanja za mir.

- Fondacija Heinrich Boll , sa sedištem u Nemačkoj, koja radi u app. 60 zemalja, promoviše strukture civilnog društva kao osnov za dugoročno demokratsko angažovanje građana i nenasilje i proaktivnu mirovnu politiku.

Metode rada projekta su sledeće:

Putujuća izložba - koja građanima približava priču o različitim pravcima razvoja njemačkog i postjugoslovenskog društva u cilju popunjavanja praznine u razumijevanju tranzicije, kao i društveno-istorijskog procesa. Izložbom se prikazuje iskustavo tranzicije i san o „Evropi“ na inovativan i interaktivan način koji podvlači sličnosti i razlike u društvima.

Ova izložba je generisala veliko interesovanje građana i građanki regiona, na što ukazuju dijelovi atmosfere iz Beograda, Sarajeva, Šibenika i Podgorice, a u Podgorici je ona završila svoj put.

Nastavni materijal i rad sa nastavnicima srednjih škola - ova metoda pruža podučavanje nastavnika o savremenoj evropskoj istoriji (XX vijeka), kroz rezultate organizovanja nacionalnih radionica za nastavnike i proizvedenog nastavnog materijala.

Javni događaji - ova metoda će se koristiti za obilježavanje 70 godina od Šumanove deklaracije na kojoj će građani različitih profila govoriti o svom iskustvu odrastanja u totalitarnom/autoritarnom sistemu, svojoj viziji budućnosti, iskustvu tranzicije i današnjem pogledu na budućnost (EU i vrijednosti na kojima se zasniva).

Internet promocija - ova metoda će se koristiti za promociju članaka o raznolikosti istorijskih procesa i tranzicionim promjenama u regionu i Evropi sa fokusom na EU kao mirovni projekat i potencijalne koristi za zemlje koje ulaze u process pregovora. To podrazumijevati izradu internet foruma za podsticanje građanskog učešća, iskustva i razmjene informacija (kao dio veb portala). To podrazumjeva objavljivanje po 10 kolumni u četiri zemlje, ukupno 40 kolumni. Pored toga, stvorena je veb platforma kao stalni prostor, koji se može preuzeti i koristiti za stvaranje nezavisnih izložbi, izražavanje mišljenja, video materijala itd…

O sprovednim aktivnostima više informacija je dostupno ovdje.

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96 III / 6

81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 225 479

Fax: +382 20 228 499

Email: info@cgo.cce.org
Korisni materijali i novosti u vašem sandučetu!